1   อุปกรณ์ฟิตเนสกลางแจ้ง
    2   ชุดอุปกรณ์ โฮมยิม    
    3   ชุด Set สำหรับธุระกิจเล็ก
    4   ชุดมาตราฐานสำหรับฟิตเนส
    5   สินค้าพิเศษ
1 บอร์ด เพาะกาย
2 พูดจาภาษานักกล้าม
3 บทความเพาะกาย
4 เหลียวหลังแล แชมป์
5 รูปภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
Fitness Equipment
Outdoor fitness
ติดต่อเรา
เพาะกล้าม
     Price    Catalog    Home   Login


   Force Equipment co., Ltd. ได้ผลิตสินค้าสินค้าเครื่องออกกำลังกาย ภายใต้ชื่อ Force ด้วย ความคิดประดิษฐ์ อุปกรณ์ออกกำลังกาย ทีรองรับ     กับ
สรีระ  ของ คนไทย และ เพื่อให้เป็นตัวเลือกสำหรับ อุปกรณ์ออกกำลังกายคุณภาพ  ที่ราคาไม่สุงนัก ด้วย สักยะภาพของการผลิตของกำลังคน   บุคลากรของโรง
งาน  ทีมงาน สามารถสร้างงานได้ปีละ นับล้านบาท ด้วยการออกแบบ และคิดประดิษฐ์ อุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าของชิ้นงาน      และ  ประสิทธิ ิภาพ สูง
สุด ของการใช้งานชิ้นงานทุกชิ้นได้คิดค้น     และ ทดสอบ อย่าง ละเอียดถี่ถ้วน    เพื่อไม่ให้เกิดความผลาดของการใช้งาน งานทุกชิ้น จึงสร้างความมั่นใจ ใหักับ
ผู้ใช้ได้เป็นอย่าง ดี  
           อย่างที่ทราบกันดี การประชาสัมพันธ์ให้คนไทยหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้น ทำให้เกิดผลดี ต่อการดำเนินกิจการของ     Force   ที่มีตลาดรองรับมากยิ่งขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม คู่แข่งทางการค้า ที่เป็นสินค้านอก รวมทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์ออกกำลังกายภายใน ประเทศเอง ต่างเร่งพัฒนาคุณภาพของสินค้าของตน  ให้โดดเด่น
ก็ได้เร่งพัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยเร่งสร้าง บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และ ความชำนาญ ในการ พัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา   ทำให้
Force ยังคงได้เปรียบคู่แข่งอยู่เสมอภายใต้ Logo Force ได้ผ่านการเดินทางไกลมาระยะหนึ่ง ดังนั้นผู้ใช้สินค้าทุกท่าน จึงมั่นใจได้เลย ว่าสินค้า ที่ท่านใช้อยู่
จะไม่สร้างความ ให้กับตัวท่านเลย และทีมงานทุกท่าน ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ การสนับสนุน และเชื่อมั่นที่เลือกใช้ สินค้า Force มา ณ. ที่นี้ และทีม งานทุกคน จะ
มุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพ สินคัาภายใต้ชื่อ Forceต่อไป เพื่อ Force ยังคงขอกำลังใจ กำลังการสนับสนุนจากผู้ใช้     เพื่อให้กิจการเติบโตไปข้างหน้า และ หวังเป็น
อย่างยิ่ง ว่า สินค้าของ Force จะเป็นที่ยอมรับ และได้มีโอกาศ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ของคนไทย

บริษัท ฟอร์ช อีควิปเมนท์ จำกัด
จดทะเบียน เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2552
ทะเบียนเลขที่ 0735552002079
เลขที่ผู้เสียภาษี 3-0335-4948-5
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท


¤ÅÔ¡¢ÂÒÂá¼¹·Õè
ประธานกรรมการ
นายวินเทพ เบญจธนปรีชา
โทรศัพท์ 02-811-6827
Email ForceClub@hotmail.com
URL http://www.ForceClub.com
ที่อยู่ อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม Tel : 087-528-7004
 

Home | Contact Us | Gym-Fitness | Play Ground | HomeGym | WebBoard
เลขที่ 6/484 ซ.เทศบาล 6 . ม.8 ถ.เพชรเกษม ต. อ้อมใหญ่   อ.สามพราน    นครปฐม 73260 Fax : 02-811-6827
 Copyright 2008 ww.ForceClub.com By BigChain