1   อุปกรณ์ฟิตเนสกลางแจ้ง
    2   ชุดอุปกรณ์ โฮมยิม    
    3   ชุด Set สำหรับธุระกิจเล็ก
    4   ชุดมาตราฐานสำหรับฟิตเนส
    5   สินค้าพิเศษ
1 บอร์ด เพาะกาย
2 พูดจาภาษานักกล้าม
3 บทความเพาะกาย
4 เหลียวหลังแล แชมป์
5 รูปภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
Fitness Equipment
Outdoor fitness
ติดต่อเรา
เพาะกล้าม
     Price    Catalog    Home   Login

      
   

      อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อประเภท Plate Load หมายถึงอุปกรณ์ ที่ไม่แผ่นน้ำหนักติดมากับตัวอุปกรณ์ ก่อนใช้อุปกรณ์ จำต้องนำแผ่น
น้ำหนักไปใส่เพื่อเป็นตัวกดถ่วง ข้อดีของอุปกรณ์ประเภทนี้ คือ ให้ความรู้สึกอิสระในการบริหาร และเกิดความเพลิดเพลินกับการฝึก
ซึ่งจะเห็นได้ว่า อุปกรณ์ประเภทนี้จะเป็นที่นิยมในกลุ่มนักเล่นเวท ที่ต้องการการฝึกฝนอย่างจริงจัง อุปกรณ์ประเภทนี้อาจเป็นสิ่งใหม่
สำหรับตลาดในประเภทไทย แต่แนวโนมการใช้อุปกรณ์ประเภทนี้ จะมีแนวโน้มที่มากขึ้นในอนาคต ด้วยว่าสามารถตอบสนองต่อการ
ฝึกของกล้ามเนื้อได้ดีกว่า อีกทั้ง ราคาของอุปกรณ์ก็ยังคงที่จะน้อยกว่า อุปกรณ์ประเภท Pin Load
        อุปกรณ์ประเภท Plate Load เหมาะสำหรับ ยิม หรือฟิตเนส ที่เน้นสมาชิกที่ต้องการบริหารกล้ามเนื้อแบบจริงจัง หรือเชิงฝึก
เพาะกาย หรือสถานบริการที่มีสมาชิกเป็นนักเล่นเวทชาวตะวันตก เป็นต้น แต่อาจจะไม่เหมาะกับนักเล่นฟิตเนสที่เป็นสุภาพสตรีคนไทย
เท่าไรนัก ด้วยความไม่สะดวกต่อการหยิบแผ่นน้ำหนักที่ต้องคอยหยิบแผ่นเข้าออก และทัศนคติต่อความคิดที่ว่า หากใช้อุปกรณ์ Free
Weight แล้ว จะทำให้เกิดเป็นก้อนกล้ามเนื้อเหมือนผู้ชาย ทั้งที่จริงแล้ว หาได้เป็นเช่นนั้น

   สินค้าแนะนำ
 
   Lat Pulldow
    Chest Press
    High Row
    Preacher Curl Machine
    Degree Leg Press

 

 


Hight Row  อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อหลัง มุมเงย 45 องศา   Loaded Plate
              ใช้บริหารกล้ามเนื้อหลัง ให้หนาและกว้าง โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
              โครงสร้างเล็ก 3*1.5 นิ้ว และ 2.*2 นิ้ว อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
              แขนสองข้างเคลื่อนไหวอิสระต่อกัน ด้วยข้อเหวี่ยงด้วยลูกปืนชนิดเกรด A ให้ความเป็นพิเศษ
              เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อนระดับสูงต่ำได้ง่าย
              น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณุ 60 กก.      พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 120 * 150*180 cm.

   

 
Low Row อุปกรณ์ดึงหลังมุมต่ำ 45 องศา Loaded Plate
              ใช้บริหารกล้ามเนื้อหลัง ให้หนาและกว้าง โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
              โครงสร้างเล็ก 3*1.5 นิ้ว และ 2.*2 นิ้ว อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
              แขนสองข้างเคลื่อนไหวอิสระต่อกัน ด้วยข้อเหวี่ยงด้วยลูกปืนชนิดเกรด A ให้ความเป็นพิเศษ
              เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อนระดับสูงต่ำได้ง่าย
              น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณุ 60 กก.   พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.50 * 1.50*1.60 เมตร
               
   
   
T-bar Row อุปกรณ์บริหารหลัง ทีบาร์
              ใช้บริหารกล้ามเนื้อหลัง ให้หนาและกว้าง โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
             โครงสร้างเหล็กหนา 2*2 นิ้ว หนา 3 มม. อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
             ข้อเหวี่ยงด้วยลูกปืนชนิดเกรด A ให้ความเป็นพิเศษ
              แผ่นลายกันเลื่น เอียงรับกับการยืนที่เหมาะต่อการฝึก
              น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 30 กก.      พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.20 * 2.00* 0.50 เมตร
               
   
   

Lat Pulldown ครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลัง Loaded Plate
             ใช้บริหารกล้ามเนื้อหลัง ให้หนาและกว้าง โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
             โครงสร้างเล็ก 3*1.5 นิ้ว และ 2.*2 นิ้ว อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
             แขน ด้วยข้อเหวี่ยงด้วยลูกปืนชนิดเกรด A จำนวน 12 ตัว ให้ความเป็นพิเศษ
             เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อนระดับสูงต่ำได้ง่าย
             น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณุ 70 กก.
      พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.20 * 1.20*2.00 เมตร
               

   
   
Flat & Incline Bench press อุปกรณ์นอนดันอกแบบปรับระดับเอียง ราบ
             ใช้บริหารกล้ามเนื้ออก ให้หนาและกว้าง ปรับระดับเล่นได้สองระดับ คือปรับเอียงและ ปรับราบ
             โครงสร้างเล็ก 3*1.5 นิ้ว และ 2*2 นิ้ว หนา 3 มม.
อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
             วางบาร์ได้หลาย 3 ระดับ ถอดประกอบได้ ชุบเงานิเกิล
             เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อนระดับสูงต่ำได้ง่าย
             น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 40 กก.      พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.50 * 1.60*1.30 เมตร
   
   
Flat Bench press อุปกรณ์นอนดันอกแบบ ราบ
             ใช้บริหารกล้ามเนื้ออก ให้หนาและกว้าง ปรับราบ
             โครงสร้างเล็ก 3*1.5 นิ้ว และ 2*2 นิ้ว หนา 3 มม.
อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
             วางบาร์ได้หลาย 3 ระดับ ถอดประกอบได้ ชุบเงานิเกิล
             เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อนระดับสูงต่ำได้ง่าย
             น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 40 กก.      พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.50 * 1.60*1.30 เมตร
   
   
Incline Chest press อุปกรณ์นั่งดันเอกเอียง (อกบน) Loaded Plate
             ใช้บริหารกล้ามเนื้ออก ให้หนาและกว้าง โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
             โครงสร้างเล็ก 3*1.5 นิ้ว และ 2.*2 นิ้ว อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
             แขนสองข้างเคลื่อนไหวอิสระต่อกัน ด้วยข้อเหวี่ยงด้วยลูกปืนชนิดเกรด A ให้ความเป็นพิเศษ
             เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อนระดับสูงต่ำได้ง่าย
             น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณุ 60 กก.
     พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.50 * 1.50*1.70 เมตร
                
   
   
Decline Chest Press อุปกรณ์นั่งดันอก (อกต่ำ) Loaded Plate
              ใช้บริหารกล้ามเนื้ออก ให้หนาและกว้าง โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
  
            โครงสร้างเล็ก 3*1.5 นิ้ว และ 2.*2 นิ้ว อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
              แขนสองข้างเคลื่อนไหวอิสระต่อกัน ด้วยข้อเหวี่ยงด้วยลูกปืนชนิดเกรด A ให้ความเป็นพิเศษ
              เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อนระดับสูงต่ำได้ง่าย
              น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณุ 60 กก.
     พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.50 * 1.50*1.00 เมตร
            
   
   
Dip & Shrug อุปกรณ์บริหารหลังแขนและไหล่
               ใช้บริหารกล้ามเนื้อต้นแขน บ่า ไหล่ และ อก ให้หนาและแข็งแรง โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
              โครงสร้างเหล็กหนา 2*2 นิ้ว และ 3*1.5 นิ้ว 3 มม. อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
              ข้อเหวี่งลูกปืนเกรด A ทนต่อแรงกดทับได้มากเป็นพิเศษ
               เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อนระดับสูงต่ำของตำแหน่งล๊อคขาได้
               น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 80 กก.      พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.20 * 1.50*1.00 เมตร
   
   

Leg Extension เครื่องบริหารหน้าขา Plate Loaded
 
               ใช้บริหารกล้ามเนื้อต้นขา ด้านหน้า ให้หนาและแข็งแรง โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
               โครงสร้างเล็ก 3*1.5 และ 2*2 นิ้ว  อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
               ข้อเหวี่ยงบูทลูกปืน เกรด A ลดแรงเสียดทาน พร้อมจานเหล็ก ทดรอบสลิงส่งกำลัง
               เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม เลือกปรับต่ำแหน่งความลึกของตำแหน่งเตะได้
               น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 60 กก.      พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.20 * 1.00* 1.00 เมตร

   
   

Leg Curl เครื่องบริหารหน้าขา Plate Loaded
                ใช้บริหารกล้ามเนื้อต้นขา ด้านหลัง ให้หนาและแข็งแรง โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
               โครงสร้างเล็ก 3*1.5 และ 2*2 นิ้ว  อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
               ข้อเหวี่ยงบูทลูกปืน เกรด A ลดแรงเสียดทาน พร้อมจานเหล็ก ทดรอบสลิงส่งกำลัง
               เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม เลือกปรับต่ำแหน่งความลึกของตำแหน่งเตะได้
               น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 60 กก.       พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.50 * 1.20* 1.20 เมตร

   
   
Leg Press เครื่องถึบขามุมเเอียง
 
               ใช้บริหารกล้ามเนื้อต้นขา ให้หนาและแข็งแรง โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
               โครงสร้างเล็ก3*3 และ 3*1.5 นิ้วอบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
               ข้อเหวี่ยงลูกปืน พร้อมแป้นถีบเหล็กลายกันลื่น 600 kg
               เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับระดับเอียงได้หลายระดับ
               น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 80 กก.      พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.50 * 2.00* 1.50 เมตร  
   
   
   
Leg Press 45 Degree เครืองถีบขาแบบ เพลาลูกปืนสไลด์
 
               ใช้บริหารกล้ามเนื้อต้นขา ให้หนาและแข็งแรง โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
               โครงสร้างเล็ก3*3 และ 3*1.5 นิ้วอบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
               เพลาชุบขนาด 35 mm พร้อมลูกปืนสไลด์ ที่รอบรับน้ำหนักได้ถึง 800 kg
               เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับระดับเอียงได้หลายระดับ
               น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 100 กก.      พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.50 * 2.00* 1.50 เมตร  
   
   
   
Preacher Machine อุปกรณ์บริหารหน้าแขน Loaded Plate
                ใช้บริหารกล้ามเนื้อหน้าแขน ใหนขยาย โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
               โครงสร้างเหล็กหนา 2*2 นิ้ว หนา 3 มม.
อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
               แขนจับขึ้นลาย ชุบเงา หมุดได้รอบตัวยึดด้วยจานทดรอบสลิง พร้อม ข้อเหวี่ยง ลูกปืนชนิดเกรด A
               เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม เอียงได้ระดับ
                น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 60 กก.     พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.00 * 1.10*1.10 เมตร
               
   
   

Standing Calv      เครื่องบริหารน่องแบบยืน
               ใช้บริหารกล้ามนื้อน่องให้ใหญ่ และแข็งแรง ในท่ายืน โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
               โครงสร้างเล็ก 2*2 และ 3*1.5 นิ้ว
อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
                ข้อเหวี่ยงลูกปืน ชนิด เกรด A ชนิด เพื่อลดแรงเสียดทาน
               เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม
               น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 50 กก.     พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.00 * 1.50* 1.80 เมตร             

   
   
Seated Calv เครื่องนั่งเขย่ง บริหารน่อง
 
              ใช้บริหารกล้ามนื้อน่องให้ใหญ่ และแข็งแรง ในท่านั่ง โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
               โครงสร้างเล็ก 2*2 และ 3*1.5 นิ้ว
อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
                ข้อเหวี่ยงลูกปืน ชนิด เกรด A ชนิด เพื่อลดแรงเสียดทาน
               เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม
               น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 30 กก.      พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 0.60 * 1.20* 1.00 เมตร  
   
   
Kneeling Leg Curls อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขาด้านหลัง  #PLT008
             ใช้บริหารกล้ามเนื้อต้นขา ก้น ให้แข็งแรง โดยใช้แผ่นน้ำหนักเป็นน้ำหนักถ่วง
             โครงสร้างเล็ก 2*2 นิ้ว อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
              ข้อเหวี่ยงพลาสติกแข็ง โพลี่ยูลเทน เกรด A.
             เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเพื่อบริหาร ขาซ้ายและขาขวา
             น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 40 กก.    พื้นที่ติดตั้งโดยประมาณ 1.50 * 1.50* 1.50 เมตร
   

สินค้าแนะนำในกลุ่ม

45 Legpress
ราคา xx,000.00


Home | Contact Us | Gym-Fitness | Play Ground | HomeGym | WebBoard
เลขที่ 6/484 ซ.เทศบาล 6 . ม.8 ถ.เพชรเกษม ต. อ้อมใหญ่   อ.สามพราน    นครปฐม 73260 Fax : 02-811-6827
 Copyright 2008 ww.ForceClub.com By BigChain