1   อุปกรณ์ฟิตเนสกลางแจ้ง
    2   ชุดอุปกรณ์ โฮมยิม    
    3   ชุด Set สำหรับธุระกิจเล็ก
    4   ชุดมาตราฐานสำหรับฟิตเนส
    5   สินค้าพิเศษ
1 บอร์ด เพาะกาย
2 พูดจาภาษานักกล้าม
3 บทความเพาะกาย
4 เหลียวหลังแล แชมป์
5 รูปภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
Fitness Equipment
Outdoor fitness
ติดต่อเรา
เพาะกล้าม
     Price    Catalog    Home   Login

      

    Pin Loaded เป็นเครื่องออกกำลังกายที่ยังได้รับความนิยมอยุ่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลที่สะดวก    ต่อการใช้งาน เพียงเลือก ชั้นแผ่นน้ำหนัก
จากแผ่นน้ำหนัก       ที่ติดอยู่กับตัวอุปกรณ์ได้ ไม่ต้องเสียเวลายกแผ่นน้ำหนักไปใส่ เหมือนอุปกรณ์ประเภท Loaded Plate ความหลากหลาย
ของอุปกรณ์ประเภท Pin Load นั้นมีมาก Force มีแบบของอุปกรณ์ Pin Loaded หลากหลายแบบ  ทั้งที่ไม่ได้นำมาแสดงในเวปไซด์แห่ง
นี้ อีกหลายรายการ สินค้า Pin Load ยังเป็นสินค้ายอดสั่งผลิตที่สูง ด้วยคุณภาพและราคา ซึ่ง    น้ำหนักที่มีให้จำนวน 100 kg จากชั้นแผ่นน้ำ
หนัก 20 ชั้น ที่เคลือบด้วยสีอบอย่างปราณีต
   
   สินค้าที่ผลิตจากจำหน่าย สามารถแยกหมวดประเภทได้สี่ประเภท    เพื่อให้สะดวกต่อการจำแนกสินค้า ท่านสามารถดูราย ละเอียด สินค้า
แต่ละรายการได้จากเมนูสินค้าที่อยู่ด้านบนนี้ สินค้าที่ผลิตออกเป็นตัวอุปกรณ์ที่จำหน่ายออกไปแล้ว มีมากกว่าในเวป     แต่เพื่อให้เวปแสดงสินค้า
ได้มีเฉพาะสินค้าที่มีความนิยมและเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานในฟิตเนต

        รายการสินค้า ทาง Force สามารถจัดทำตัวสีของอุปกรณ์ได้ตามความประสงค์ของลูกค้าได้โดยผู้สั่งสินค้าสามารถแจ้ง       ความต้อง
การของสีตัวอุปกรณ์ให้กับทางผู้ที่ติดต่อหรือเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อขายสินค้าให้กับท่า

   
   
   

Fly Chest (Revers) อุปกรณ์ฝึกอก ไหล่ และ หลัง
              ใช้บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก และไหล่ด้านหลัง ให้แข็งแรง โดยเลือกน้ำหนักจากชั้นแผ่นน้ำหนัก ในจำนวน 20 ชั้น
              โครงสร้างเล็ก 3*3 นิ้ว และ 2*2 นิ้ว หนา 3 มม อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
              สลิงหุ้ม PVC ฉุดกำลังด้วยจาน ทดรอบ ผ่านรอกพลาสติก ที่ให้ความทนทานสูงเป็นพิเศษ
              ข้อเหวี่ยง บูท ลูกปืน เกรด A ให้ความทานสูง
              เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อนะดับได้
              น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 180 กก. พื้นที่ติดตั้ง โดยประมาณ 1.00 * 1.40 * 1.50 เมตร
   
   
Chest Press อุปกรณ์ฝึกอก
              ใช้บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก ให้หนา และ แข็งแรง โดยเลือกน้ำหนักจากชั้นแผ่นน้ำหนัก ในจำนวน 20 ชั้น
              โครงสร้างเล็ก 3*3 นิ้ว หนา 3 มม อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
              สลิงหุ้ม PVC ฉุดกำลังด้วยรอกพลาสติก ที่ให้ความทนทานสูงเป็นพิเศษ
              ข้อเหวี่ยง บูท ลูกปืน เกรด A ให้ความทานสูง
              เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อนะดับได้
              น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 180 กก. พื้นที่ติดตั้ง โดยประมาณ 1.00 * 1.40 * 1.50 เมตร
   
   
Shoulder Press อุปกรณ์ฝึกหัวไหล่
              ใช้บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ ให้หนา และ แข็งแรง โดยเลือกน้ำหนักจากชั้นแผ่นน้ำหนัก ในจำนวน 20 ชั้น
              โครงสร้างเล็ก 3*3 นิ้ว หนา 3 มม อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
              สลิงหุ้ม PVC ฉุดกำลังด้วยรอกพลาสติก ที่ให้ความทนทานสูงเป็นพิเศษ
              ข้อเหวี่ยง บูท ลูกปืน เกรด A ให้ความทานสูง
              เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อนะดับได้
              น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 180 กก. พื้นที่ติดตั้ง โดยประมาณ 1.00 * 1.40 * 1.50 เมตร
   
   
Lat Pulldown อุปกรณ์ฝึกหลัง   
              ใช้บริหารกล้ามเนื้อหลัง ให้หนา และ แข็งแรง โดยเลือกน้ำหนักจากชั้นแผ่นน้ำหนัก ในจำนวน 20 ชั้น
              โครงสร้างเล็ก 3*3 นิ้ว หนา 3 มม อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
              สลิงหุ้ม PVC ฉุดกำลังด้วยรอกพลาสติก ที่ให้ความทนทานสูงเป็นพิเศษ
              บาร์จับ แกนเหล็กขนาด 1 นิ้ว โค้งงอ ที่จับได้ถนัดมือ
              เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อนะดับได้
              น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 180 กก. พื้นที่ติดตั้ง โดยประมาณ 1.00 * 1.40 * 1.50 เมตร
   
   

Leg Extension เครื่องบริหารหน้าขา
              ใช้บริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า ให้หนา และ แข็งแรง โดยเลือกน้ำหนักจากชั้นแผ่นน้ำหนัก ในจำนวน 20 ชั้น
              โครงสร้างเล็ก 3*3 นิ้ว หนา 3 มม อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
              สลิงหุ้ม PVC ฉุดกำลังด้วยจานทดรอบ ผ่านรอกพลาสติก ที่ให้ความทนทานสูงเป็นพิเศษ
              ข้อเหวี่ยง บูท ลูกปืน เกรด A ให้ความทานสูง
              เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อระดับได้
              น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 180 กก. พื้นที่ติดตั้ง โดยประมาณ 1.00 * 1.40 * 1.50 เมตร

   
   
Leg Curls เครื่องบริหารหลังขา
              ใช้บริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ให้หนา และ แข็งแรง โดยเลือกน้ำหนักจากชั้นแผ่นน้ำหนัก ในจำนวน 20 ชั้น
              โครงสร้างเล็ก 3*3 นิ้ว 3 หนา 3 มม อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
              สลิงหุ้ม PVC ฉุดกำลังด้วยจานทดรอบ ผ่านรอกพลาสติก ที่ให้ความทนทานสูงเป็นพิเศษ
              ข้อเหวี่ยง บูท ลูกปืน เกรด A ให้ความทานสูง
              เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อนะดับได้
              น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 180 กก. พื้นที่ติดตั้ง โดยประมาณ 1.00 * 1.40 * 1.50 เมตร
   
Preacher Curl เครื่องบริหารหน้าแขน
              ใช้บริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า ให้หนา และ แข็งแรง โดยเลือกน้ำหนักจากชั้นแผ่นน้ำหนัก ในจำนวน 20 ชั้น
              โครงสร้างเล็ก 3*3 นิ้ว หนา 3 มม อบด้วยสี Powder Coating ความร้อน 180 องศา
              สลิงหุ้ม PVC ฉุดกำลังด้วยจานทดรอบ ผ่านรอกพลาสติก ที่ให้ความทนทานสูงเป็นพิเศษ
              ข้อเหวี่ยง บูท ลูกปืน เกรด A ให้ความทานสูง
              เบาะหนัง PVC ชนิดหนังเทียม ปรับเลื่อนะดับได้
              น้ำหนักอุปกรณ์โดยประมาณ 180 กก. พื้นที่ติดตั้ง โดยประมาณ 1.00 * 1.40 * 1.50 เมตร
   

สินค้าแนะนำในกลุ่ม

Fly Chest Reverse


Home | Contact Us | Gym-Fitness | Play Ground | HomeGym | WebBoard
เลขที่ 6/484 ซ.เทศบาล 6 . ม.8 ถ.เพชรเกษม ต. อ้อมใหญ่   อ.สามพราน    นครปฐม 73260 Fax : 02-811-6827
 Copyright 2008 ww.ForceClub.com By BigChain