อาหารเสริม (Supplement) อาหารเสริม อาหารเสริม เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง     ของ กีฬาเพาะกาย ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับ อย่างเพียงพอ      กับความต้องการของร่างกาย เนื่องจาก
ร่างกายผ่านการฝึกหนักแ  ละอ่อนล้า      จำเป็นต้องได้รับ สารอาหารแทบทุก ประ
เภทเข้าไปทดแทน         โดยเฉพราะ       โปรตีน เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก  ในการเสริมสร้าง และ
ซ่อมแซมส่วนที่
ี่   สึกหรอของร่างกาย ซึ่งถ้าจะ  ให้อันดับความสำคัญ ในการ พัฒนา    กล้ามเนื้อให้ก้าวหน้านั้น จะได้อันดับความสำคัญดังนี้
   1. อาหารเสริมที่เสริมสร้างร่างกาย และก็สารอาหารกระตุ้น Hormone
   2. การฝึกฝนที่ถูกวิธี และสม่ำเสมอ ที่จริงจังและการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ถูกวิธี
   3. การพักผ่อนที่เพียงพอ และเหมาะสม
 

  เนื่องจากราคาอาหารเสริมในประเทศไทยนั้น มีราคาแพงมาก เมื่อเปรียบเทียบ กับ
รายได้โดยเฉลี่ยของนักเพาะกาย ทั่วๆไป               ซึ่งกีฬานี้ทำเงินไม่ได้เลยสำหรับ
ประ เทศไทย เข้าใจว่าสมาคมขาดเงินทุน   ในการส่งเสริมกีฬาชนิดนี้เป็นอย่างมาก
ซึ่งผลมาจากการ ไม้ได้รับการส่งเสิรมจาก     สปอร์นเซอร์ต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นไปทาง
งานบรรเทิง มากกว่า หรืออาจเป็น เพราะ        ขาดการสนใจจากบุคคลทั่วไปทำให้
สปอร์นเซอร์     ไม่ให้ความสนใจเนื่อง จากไม่สามารถ ทำตลาดการค้าได้

 
   สำหรับนักกีฬาที่สนใจกีฬาเพาะกาย จากประสบการณ์ของผู้เขียน อาหาร เสริม
ในบ้านเรายังมีขายกันอยู่บ้าง    เช่น           www.thaibodybuilding.net  หรือ  
   www.sportnutro.com ลองสอบถามรายละเอียด จากค่ายยิมส์ทั่ว ไปดู แต่ราคา
ยังแพงมากนัก     อาจจะเป็นผลมาจาก ค่าขนส่ง และภาษีที่แพงมาก   ซึงผุ้เขียนเคย
สั่งซื้ออาหารเสริมจาก America   หลายครั้ง        และมีทั้ง จ่ายเงิน ไปแล้ว แต่ไม
่ยอมส่งของ หรือไม่ก็ต้องรอนานมาก และต้องมาจ่ายภาษีที่ด่าน ศุลกากร  อีก 37%
ของราคาของบวกกับราคาขนส่ง (เรื่องนี้ต้องโทษรัฐบาลห่วยๆ        ที่เก็บภาษีโหด
สำหรับ การส่งเสริม  กีฬา แทนที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬากันมาก

  สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งซื้ออาหารเสริมทาง Internet นั้น        ขั้นตอนไม่ย่งยาก
อะไรนัก       แต่ต้อง เลือก Website ทีไว้ใจได้ซักหน่อย และ   จะมีวิธีการจ่ายเงิน  
 จะเป็นแบบส่ง เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน หรือ   ผ่านบัตรเครดิตก็สะดวกดี แต่หลังจาก
ส่งของมาแล้ว ถ้าปริมาณเกิน 5-10 กก.    ท่านจะต้อง ไปติดต่อกับทาง     อย. เพื่อ
จัดการเรื่องการนำเข้า ก่อนจะเข้าสู่การคิดฐานภาษีที่ท่านจะต้องจ่าย เท่านั้น    ก็ได้
แล้ว ซึ่งท่านจะลองสั่งดูได้ที่ www.bodybuilding.com

  สำหรับหาซื้อยาพวก Testoviron Depot, Sustanon 250 และ Deca
lurabolineนั้นประเทศไทยหาซื้อได้ง่ายมาก   เพียงท่านไปบอกกับทางร้านขาย
ยา     ย่านหลัง รพ.ศิริราช ท่านก็จะได้ทุกอย่างที่ต้องการ และ          ราคาไม่แพง
 (ฝรั่งยังมาซื้อจากบ้านเราเลย เพราะซื้อง่าย              ไม่ต้องมีหนังสีอจากแพทย์) 
    แต่ยังงัยเสียควรศึาษาผลข้างเคียงให้แน่ชัดเสียก่อน ก่อนการตัดสินใจซื้อ

  อาหารการกิน (Nutrition)
     กินทุกอย่างที่ขวางหน้า นี่คือคติพจน์ของนักเพาะกายมือโปร   จากประสบการณ์
ของผมเอง     เรื่องการกินอาหารเป็นเรื่องที่สำคํญมาเป็นอันดับ ต้นๆ เลยของหัวใจ
ของการเพราะกาย ถ้าจะจัด      อันดับความสำคัญเพื่อให้ได้ผล ในการเพาะกาย ถึง
ขึ้นสูงสุด การจัดอันดับความสำคํญของปัจจัย
    3 อย่างได้เป็นดังนี้

        1. การกินอาหาร
        2. การฝึกซ้อมที่ถูกวิธี
        3. การพักผทอนที่เพียงพอและเหมาะสม
 
   
ฉะนั้นเราต้องมาพูดกันเรื่องการกินอาหารกันอย่างจริงจังเสียที เพราะจากประ
สบ การณ์ที่ผม ได้พบเจอมา น่าเสียดายอย่างยิ่งที่    นักเพาะกายหน้าใหม่บางคน
พยายมยกเหล็กที่หนัก     พยามขยันในการฝึกซ้อม        แต่กลับหาความก้าวหน้า
ได้น้อยมาก    ปัจจัยที่มองข้ามไปคือเรื่องการกิน   ถ้าจะเปรียบเทียบสัด  ส่วนการ
ฝึกหนัก กับการกินอาหารแล้ว     ฝึกเหมือนช้างแต่กลับกินเหมือนหนู        อย่างนี้
จะเอาพลังหรือสารอาหารจากใหนมาช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อ     ฉะนั้นสิ่งที่สำ
คัญเกี่ยวกับการกิน ของนักเพาะกาย        คือ   ต้องกินทุกอย่างที่ขวางหน้า     เพื่อ
ให้ได้พลังงานต่างๆ เพียงพอในความต้องการ อย่าลืม  กินทุกอย่าง    ที่ขวางหน้า
ยกเว้นช่วงการแข่งขัน       หรือช่วง ควบคุมน้ำหนักเท่านั้น


    คำว่า Nutrition หมายถึง      การกินอาหาร หรือการนำอาหารเข้าสู่ร่างกาย
และอาหาร ดังกล่าวนี้สามารถช่วยให้เจริญเติบโตของร่างกาย    เสริมสร้าง   ซ่อม
แซมส่วนที่สึกหรอ ให้พลังงานแก่ร่างกาย สามารถทำงาน และ     ดำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างปกติสุข    ในทางหลักวิชาการ สารอาหารประเภทต่างๆ ออกเป็น 6 ประเภท
      1. โปรตีน มีมากในใข่ขาว นม เนื้อสัตว์ และสาหร่ายทะเลบางชนิด
      2. คาร์โบไฮเดรต ได้แก่อาหารจำพวกแป้ง และน้ำตาล
      3. ไขมัน เช่น ไขมันสัตว์ต่างๆ
      4. วิตามิน มีมากใน ไข่ นม ผัก ผลไม้ต่างๆ
      5. เกลือแร่ พบใน ตับ เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่แดง ผักใบเขียว มัน
      6. น้ำ
  

  สารอาหารที่ให้พลังงาน
     โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเผาผลาญกลายเป็นพลัง
งาน โภชนาการประเภทนี้เปรียบได้กับเชื้อเพลิง      ที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้
   สำหรับโปรตีน    นอกจากให้พลังงานแก่ร่างกายแล้ว     ยังมีส่วนประกอบสำคัญ
ต่อการสร้างเซล์เนื้อเยื     และสารอื่นๆ   อีกหลายชนิด เช่น เอนซัยม์ ฮอร์โมนต่าง
โปรตีน       นี้เองที่สร้างเรื่อนร่างของนักเพาะกาย      ให้มีกล้ามเนื้อ เป็นมัด  ๆ
ติดตั้งกายที่หวังเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อ          จึงต้องกินโปรตีนให้เพียงพอต่อ
การซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ         โดยโปรตีนที่กินเข้าสู่ร่างกายเมื่อแตก
ตัวเป็น หน่วยเล็กลงที่เรียกว่า กรดอะมิโน ทำหน้าที่สร้าง             โปรโตปลาสม์
หรือเนื้อเยื่อแท้ของ    เซลล์ ทุกครั้งที่เซลล์เกิดขึ้นใหม        ่ เมื่อไดก็ตามที่เรา ได
้ โภชนาการที่ให้พลังงาน คาร์โบไฮเดรต  และ ใขมันเพียงพอแล้ว ร่างกาย      จะ
สงวนโปรตีนไว้ใช้เ พื่อ ทำหน้าท ี่เสริมสร้างร่างกาย แทนที่ จะนำมาให้พลังงาน
นักเพาะกายที่ฝึกหนัก        ต้องการโปรตีนในปริมาณ 11/2 กรัม ต่อน้ำ หนักตัว
1 ปอนด์ ไขมันนับเป็นแหล่งพลังงานที่มากที่สุด กล่าวคือ   ใขมัน 1 กรัมให้พลัง
งาน 9 แคลลอรี่          ในขณะที่โปรตีนและคาร์โอไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4
แคลลอรี่

  สารอาการที่ไม่ให้พลังงาน ไวตามิน เกลือแร่ และน้ำ ทั้ง 3 ประเภทนี้       คือ
โภชนาการที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ก็เป็นองค์ประกอบ  ที่สำคัญ เพราะเมื่อ
เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่าง ภายในร่างกาย และ   ทำให้ร่างกายดำรง
ชีวิตเป็นปกติสุข

ซอยโปรตีนหรือ โปรตีนถั่วเหลือง ชื่อก็บอกชัดเจนแจ่มแจ๋วอยู่แล้วนะ ครับ       ว่า
ทำมาจากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง แต่อย่าพึ่งคิดว่า มันจะมีประโยชน์น้อยกว่า       โปร
ตีนชนิดอื่น เพียงเพราะว่า มันไม่ใช่โปรตีน ที่ทำมาจากสัตว์ นะครับ         โปรตีน
ถั่วเหลืองมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย อยู่อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวครับ  ซ้ำยัง
มี Arginine สูงกว่าเวย์ถึง 4 เท่า    ในขณะเดียวกันก็มี    เคซิน        (Casein)
สูงกว่าเวย์ถึงสองเท่า ซึ่งทำให้โปรตีนถั่วเหลืองนั้น เป็นโปรตีน ที่เหมาะมาก   กับ
การทานก่อนการฝึก นักเพาะกายจำนวนมากหลีกเลี่ยงที่จะใช้โปรตีนจากถั่วเหลือง
เพราะ คิดว่ามันจะมีส่วนเพิ่ม ระดับฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกาย      ซึ่งก็มีผลการ
วิจัยออกมาหลายชิ้น ที่พบว่า อันที่จริงแล้ว โปรตีนจากนมถั่วเหลือง     นอกจากจะ
ช่วยในด้านการเจริญเติบโต ของกล้ามเนื้อได้ไ ม่แพ้เวย์แล้ว       ยังไม่มีผลกับการ
เปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศ ไม่ว่าจะ testosterone หรือ   estrogen
ในผู้ชายแต่อย่างใด นอกจากนี้การศึกษาทำให้เราพบว่า     สารต่อต้านอนุมูลอิสระ
ในโปรตีนจากถั่วเหลือ      จะช่วยให้กล้ามเนื้อสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นหลังจาก
การฝึก นอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่ง โปรตีนจากนมถั่วเหลืองเอง    ก็ยังสามารถดูดซึม
นำไปใช้ได้เร็วอีกด้วย เป็นอีกตัวเลือกที่ดีส ำหรับการดื่มหลังการฝึก    
แล้วเรา จะ
เลือกใช้อย่างไหนดี อย่างที่บอก บทความนี้จะนำเสนอข้อดี ในจุดต่างๆ   ของโปร
ตีนที่แตกต่างกันทั้ง 3 ประเภท คุณไม่จำเป็นจะต้องเลือก         เพราะเรานำเสนอ
ให้คุณทานมันเสียพ ร้อมๆกันในคราวเดียว  คุณสามารถใช้โปรตีนทั้ง 3 ชนิดได้
ไม่ผิดกฎหมาย ไม่มีใครห้าม ทำไมจะต้องถกกันหน้าดำหน้าแดง     ว่าไอ้นี่ ดีกว่า
ไอ้นั่นดีกว่า ในเมื่อแต่ละอันต่างก็มีดีมีด้อยแตกต่างกันไป
    
 ขอบคุณเวป http://www.theryo.com

บทความจากเวป www.thaimuscle.net โดยหมอพัฒ

1. เวย์โปรตีนทำมาจากน้ำนมวัวติดตั้งดื่มนมวัวแทนเวย์โปรตีนได้หรือไม่
นมวัวมีวเย์โปรตีนอยู่เพียงประมาณไม่ถึง 1% โดยน้ำหนัก (ประมาณ 0.7%)ติดตั้ง
ถ้าต้องการกินเวย์โปรตีนมื้อหนึ่งสัก 25 กรัม    ต้องดื่มนมถึงครั้งละมากกว่า 3,000
มล. ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ  และถ้ากินนมวัวมากขนาดนี้ก็จะได้ไขมันตาม
เข้าไปมากรวมทั้งอาจทำให้ท้องอืดท้องเสียเพราะจะได้    lactose จำนวนมากเข้า
ไปด้วย และ     ถ้าต้องกินเวย  ์ครั้งละ 25 กรัมวันละหลายมื้อด้วย ก็เรียกว่าเป็นไปไม่
ได
้เลยที่จะดื่มนมวัวแทน

2. เมื่อดูถึงที่สุดแล้ว ปรากฏว่า ร่างกายต้องการ กรดอมิโนเอาไปใช้      สร้างโปรตีน
ชนิดต่างๆ รวมทั้งใยกล้ามเนื้อด้วย ติดตั้งดอมิโน น่าจะ เป็นอาหารโปรตีน ที่ดีที่สุด
สำหรับนักเพาะกาย และน่าจะดีกว่าเวย์เพราะถึงจะกินเวย์เข้าไป    ร่างกายก็ต้องย่อย
เป็นกรดอมิโนก่อนนำไปใช้อยู่ดี จริงหรือไม่

ไม่จริงเสียทีเดียวนัก ร่างกายดูดซึมกรดอมิโนเดี่ยวๆ ได้ไม่ดีเท่ากับโปรตีนที่อยู่ในรูป
peptide สั้นๆ (คือกรดอมิโนไม่กี่ตัวมาต่อกัน)  ติดตั้งย์ชนิด HWP ซึ่งมีโปรตีน
ที่ถูกย่อยให้อยู่ในรูป peptides จะถูกดูดซึมไปใช้ได้ดีที่สุด    นอกจากนี้ถ้าจะกิน
กรดอะมิโน ก็ต้องเลือกกินกรดอมิโนที่จำเป็น ให้ครบทุกชนิด และ      ต้องกินแต่ละ
ชนิด ในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วย เพื่อ  ให้ร่างกายนำไปใช้สร้างเป็นโปรตีนได้เต็มที่
ถ้ากินพียงชนิดเดียว หรือ กินหลายชนิดก็จริงแต่ สัดส่วนไม่พอเหมาะ ชนิดใดชนิด
หนึ่ง น้อยไปก็จะทำให้ชนิดอื่นๆ เหลือใช้เสียเปล่า  ส่วนเวย์โปรตีน   มีสัดส่วนของ
กรดอมิโน ที่เหมาะสมมาก โดยธรรมชาติอยู่แล้ว ร่างกายสามารถนำ  ไปย่อยสลาย
เป็นกรดอมิโน แล้วนำไปสร้างเป็นโปรตีนใหม่ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
เมื่อคิดต่อกรัมของโปรตีนแล้วกรดอมิโนก็มีราคาแพงกว่าเวย์ด้วย

3. เวย์มีโปรตีนที่มีคุณภาพดีปานนี้ติดตั้งินแต่เวย์โดยไม่ต้องกินเนื้อ นมไข ่และ ถั่ว
ได้หรือไม่ 
ไม่ควรกินแต่เวย์โปรตีน       เพราะถึงเวย์จะมีโปรตีนคุณภาพดีเพียงใด
แต่เวย์มีสารอาหารอื่นๆ   ที่ร่างกายต้องการอยู่ไม่เพียงพอ เช่น  กรดไขมันที่จำเป็น
(Essential Fatty acids) วิตามินแร่ธาตุบางตัว ไฟเบอร์ ฯลฯ

4. กินเวย์โปรตีนช่วงแรก ถ้าจะให้ได้ผลเร็วต้อง     load เหมือนกินครีเอทีหรือไม่
ไม่ต้องโหลด ร่างกายสามารถรับโปรตีนในแต่ละวัน  ได้จำกัดเท่าๆ กันไม่ว่าจะเป็น
ช่วงเริ่มกินเวย์หรือกินมานานแล้ว โดยทั่วไปนักเพาะกาย    กินโปรตีนวันละ 2 กรัม
/กก. นน.ตัวก็พอแล้ว ถ้ากิน load มากกว่านี้ ร่างกายก็ขับทิ้ง หรือ เอาไปสะสมเป็น
ไขมันถ้าออกกำลังไม่เพียงพอ ในจำนวนโปรตีน 2 กรัม/กก.นน.ตัวนี้     จะแบ่งเป็น
เวย์และอาหารโปรตีนธรรมชาติอื่นๆ อย่างละเท่าไหร่ก็ได้      แล้วแต่ความสะดวก
ของแต่ละคน

5.       เพื่อนผมใช้ WPI ส่วนผมใช้ WPC เพื่อนผมเขาคอยคะยั้นคะยอให้ผมใช้
WPIผมทราบว่าความเข้มข้นของโปรตีนใน WPC น้อยกว่าแต่ผมคิดว่า ถ้าผมกิน
ปริมาณให้มากกว่าก็น่าจะได้โปรตีนเท่าๆ กันหรือมากกว่า WPI ด้วยซ้ำไป ถูกต้อง
หรือไม่ครับ         
ถ้ากิน WPC ให้มากพอก็จะได้โปรตีนเท่ากับหรือมากกว่า WPI
ที่ปริมาณ น้อยกว่ าแต่จะได้ไขมัน แลกโตสตามมาด้วยมากกว่าในนักเพาะกายอาชีพ
ที่เคร่งครัดให้ร่างกายมีเปอร์เซ็นต์ไขมันต่ำมากๆ     ต้องการอาหารโปรตีนบริสุทธิ์
มากๆ    จึงใช้ WPC
ปริมาณมากๆ แทน WPI ไม่ได้เสียทีเดียว     แต่ในนักเพาะกายทั่วไปที่ไม่ต้องเคร่ง
ครัดเรื่องเปอร์เซนต์ไขมันมากนัก ก็อาจใช้วิธีนี้ได้ แล้วไปตัดไขมันในรายการอาหาร
อื่นๆ ออกเสียติดตั้งจะเลือกใช้ WPC หรือ WPI              คงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์
งบประมาณ และความสะดวกในการหาซื้อด้วยครับ

6. กินเวย์แล้วทำให้กล้ามเนื้อโตได้จริงหรือไม่ เวย์คือตัวที่ทำให้กล้ามเนื้อโตใช่หรือ
ไม่
                            ลำพังการกินแต่เวย์อย่างเดียวไม่สามารถทำให้กล้ามเนื้อโตได้
ต้องอาศัยการฝึกด้วยน้ำหนักคือเล่นเวทหรือเพาะกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกระตุ้น
ให้กล้ามเนื้อสร้างตัวเองให้โตขึ้น ส่วนเวย์เป็นโปรตีนวัตถุดิบที่ดีที่กล้ามเนื้อสามารถ
เอาไปสร้างตัวมันให้โตขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าอาหารโปรตีนชนิดอื่นๆ อย่า
ลืมว่าเวย์ไม่ได้มีสารหรือฮอร์โมนที่กระตุ้นให้กล้ามเนื้อโตผสมอยู่   เวย์เป็นเพียงแค
่อาหารโปรตีนหรือผลิตภัณฑ์นมที่มีโปรตีนคุณภาพสูงอยู่มากเท่านั้น    และ โปรตีน
ที่มีอยู่ในเวย์ที่วางขายปัจจุบัน ก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางเคมี     เพื่อเปลี่ยนแปลง
โมเลกุลให้มีฤทธิ์เป็นยากระตุ้นให้กล้ามเนื้อโต ยังคงเป็นโปรตีนชนิดเดิมๆ ที่มีอยู่ใน
น้ำนมวัวธรรมชาติ (ยกเว้นเวย์ชนิด HWP ที่โปรตีนถูกเปลี่ยนสภาพไป คือถูกย่อย
ให้เล็กลงเพื่อให้ร่างกายย่อยและดูดซึมได้ง่ายขึ้นเท่านั้น)

7. กินเวย์นานๆ แล้วจะเป็นมะเร็งหรือไม่ฃ
ไม่มีหลักฐานเช่นนั้น เวย์ก็เป็นผลิตภัณฑ์นมอย่างหนึ่ง      ยังไม่มีหลักฐานว่ากินนม
หรือผลิตภัณฑ์ของนมไปนานๆ แล้วจะเป็นมะเร็ง อย่างไรก็ดี    มีข้อควรระวังโดย
ทั่วไปที่ต้องนำมาพิจรณาอยู่เสมอ           เมื่อกินอาหารที่ผ่านขบวนการผลิตต่าง ๆ
ในอุตสาหกรรม คือการปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือ  สารก่อมะเร็ง แต่กระนั้นถึงทุกวัน
นี้ก็ยังไม่มีรายงานการเกิดมะเร็งจากการกินเวย์ที่มีวางขายกันเป็นระยะเวลานาน  ๆ
แต่เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนในทุกๆ ด้าน(ไม่ใช่แต่ด้านสารก่อมะเร็ง)        แนะนำ
ว่า ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่น่าจะไว้ใจได้ เช่น ผ่านการตรวจสอบ หรือ   อยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลโดยองค์กรของรัฐ หรือ องค์การอิสระ ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับผู้ผลิต
นั้นๆ

8. คนที่กินนมแล้วท้องเสียท้องอืดสามารถกินเวย์ได้หรือไม่
ถ้าสาเหตุเกิดจากย่อยน้ำตาล lactose       ที่มีมากในนมไม่ได้ก็ยังสามารถกินเวย์
โปรตีนชนิด Whey Protein Isolate  ได้ เพราะเวย์โปรตีนชนิดนี้มี lactose
น้อยกว่า 0.1 กรัมต่อหนึ่งช้อนชา (20 กรัม) ของเวย์ ซึ่งเป็นปริมาณ      lactose
ที่น้อยมาก คนส่วนใหญ่ที่ทน lactose     ไม่ได้สามารถกินได้ หรือกินเวย์โปรตีน
ชนิดที่ไร้แลกโตส คือ ดึงแลกโตสออกไปจนเกือบหมด หรือ     ชนิดที่ผสมเอ็นไซม์
ช่วยย่อยแลกโตสไว้ด้วย คนที่ทน lactose      ไม่ได้ควรเลี่ยง Whey Protein
Concentrate แบบธรรมดาเพราะยังมีปริมาณ lactose สูง

9. เด็ก วัยรุ่น และหญิงตั้งครรภ์กินเวย์ได้หรือไม่
ได้ และ เวย์เป็นอาหารที่ดีสำหรับคนเหล่านี้ด้วย เพราะเวย์มีโปรตีนที่มีคุณภาพสูง
เด็ก วัยรุ่นที่กำลังเติบโต และ หญิงมีครรภ์ที่ทารกในครรภ์กำลังพัฒนา สามารถใช้
ประโยชน์จากเวย์ได้ดี ในเวย์โปรตีนเองก็มี alpha-lactalbumin      อยู่มากเป็น
อันดับสอง โปรตีนตัวนี้ก็คือหนึ่งในโปรตีนหลักๆ ที่มีอยู่ในน้ำนมมารดานั่นเอง

10. เวย์ดีเช่นนี้ ผมจะแนะนำให้หลานๆ ผมที่ยังเป็นเด็กอยู่กินแต่เวย์แทนนมธรรม
ดาดีหรือไม่
   ถ้าจะให้กินแทนนมธรรมดาไปทั้งหมดเลย คงไม่ดี    เพราะเด็กยังต้องการไขมัน
สำหรับสร้างเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆ ซึ่งมีไขมันเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย แต่    เวย์ส่วน
ใหญ่มีไขมันต่ำมาก ถ้าจะให้เด็กๆ กินแต่เวย์ไม่ต้องกินมนธรรมดา  แล้วให้ไปกินไข
มันจากอาหารอื่นๆ แทนก็อาจได้ แต่        จะเป็นวิธีที่แพงโดยใช่เหตุ ให้เด็กกินนม
ธรรมดาด้วยจะเป็นวิธีที่ได้ผลดีและประหยัดกว่า

11. อยากทราบว่ามีเวย์โปรตีนอยู่ในน้ำนมมารดาด้วยหรือไม่
มีครับ และ      ปริมาณเวย์โปรตีนโดยน้ำหนักในนมมารดา มากกว่าในนมวัวเสียอีก
แต่เวย์โปรตีนประกอบด้วยโปรตีนชนิดย่อยๆ หลายชนิด เวย์โปรตีน   ในนมมารดา
มีสัดส่วนของโปรตีนชนิดย่อยๆ เหล่านี้ต่างจากนมวัว และ  โปรตีนย่อยๆ บางชนิด
เช่น Beta-lactalbumin ก็ไม่พบในนมมารดา


 
       Home   Muscle Talk      Nutrition     Training     Mr.Olympia     Gallery     Webboard    Equipment